La Porta del Món

La Porta del Món és un bar-restaurant gestat i parit per banyolines de diferents orígens. 

Cuina mediterrània, amb flames d’arreu del món. aturades especials al sud-sàhara i a sud-amèrica 

Et quedes?